A Vörös Khmer mozgalom.
2020. május 13. írta: captain schuro

A Vörös Khmer mozgalom.

A Vörös Khmer mozgalom azoknak a kambodzsai kommunistáknak a neve, akik Pol Pot vezetésével az 1970-es évek legvéresebb diktatúráját, a Demokratikus Kambodzsát megteremtették. Uralmuk alatt nagyjából 3 millió embert öltek meg. Nevükben a vörös a baloldaliságra, a khmer Kambodzsa domináns etnikai csoportjára utal.

A kambodzsai kommunisták 1960 szeptember végén tartották meg első pártkongresszusukat üres vasúti kocsikban Phnompenben. A párt főtitkára 1963-ban Pol Pot eredeti nevén Szaloth Szár lett. Nemsokára parasztfelkeléseket kezdett szervezni Szihanuk herceg rendszere ellen, 1968-tól pedig a Kambodzsai Forradalmi Hadsereg polgárháborúban küzdött a kormány csapatai ellen. Észak-Vietnám kommunistái természetesen támogatták Pol Potot.

1970-ben egy amerikai támogatású puccs során Szihanuk herceget eltávolították az állam éléről, Szihanuk ekkor nemzeti egységkormányt szervezett a Khmer részvételével és együtt folytatták a harcot. Az egységkormányban azonban a kommunisták átvették a hatalmat és 1975-ben, Saigon elestével, eldőlt Kambodzsa sorsa is, nemsokára a vörös khmerek hatalomra jutottak, és az országot átnevezték Demokratikus Kambodzsára. 1976-ban Szihanuk herceg lemondott az államfői tisztségről, nemsokára pedig beiktatták Pol Potot, mint az új kormány miniszterelnökét.

A vörös khmerek ideológiai gyökereiket tekintve a maoizmushoz álltak a legközelebb, bár többször hangsúlyozták, hogy teljesen önálló marxista eszmerendszert képviselnek. Négyéves uralmuk alatt két fő céljuk volt: egyrészt, hogy a khmer etnikum vélt felsőbbrendűségét intézményesítsék az országban; másrészt, hogy alávessék Kambodzsát és Kambodzsa népeit korlátlan uralmuknak. E célok megvalósítása során 2 000 000 nem khmer etnikumú kambodzsait mészároltak le, miközben a gazdaság, melyet teljesen az állam alá rendeltek, összeomlott. Összesen legalább egymillió, valószínűleg inkább 2,5-3 millió ember haláláért felelős a vörös khmerek uralma. Az áldozatok többsége a járványok és az éhezés miatt vesztette életét, de több százezerre teszik a kivégzettek számát is. Céljuk egy önellátó kommunista agrártársadalom kialakítása volt, ebből a megfontolásból a városi lakosság és a buddhista szerzetesek nagy részét rizstermelő munkatáborokba telepítették vagy kivégezték, az infrastruktúrát és az ipart gyakorlatilag felszámolták.

1979-ben uralmukat megdöntötték a megszálló vietnámi csapatok, akik egy új kommunista rendszert vezettek be. Pol Pot vidékre, a Thaifölddel határos Pailin környékére menekült, ahonnan folytatta gerillaháborúját a következő kambodzsai kormányok ellen. Pol Pot 1998-as halálát követően 1999-ben az utolsó vörös khmerek is megadták magukat.

Egy nő siratja férjét akit a vörös khmer katonák öltek meg, Phnom Penh, 1975.

Egy elrontott nő sír a férje teste felett, amelyet Phnom Penh khmer Rouge katonák öltek meg. 1975.
A Vörös Khmer mozgalom azoknak a kambodzsai kommunistáknak a neve, akik Pol Pot vezetésével az 1970-es évek legvéresebb diktatúráját, a Demokratikus Kambodzsát megteremtették. Uralmuk alatt nagyjából 3 millió embert öltek meg. Nevükben a vörös a baloldaliságra, a khmer Kambodzsa domináns etnikai csoportjára utal.

Összebújt nők, félelemmel a szemükben, Phnom Penh, 1975.

Egy nőcsoport összehangol, 1975.
Rémült fogoly a Tuol Szleng börtönben.

A Tuol Sleng börtön belsejében rémült fogoly, ahol közel 20 000 ember volt bezárva Tuol Slengbe, csak hét maradt fenn.
A Tuol Szleng a kambodzsai vörös khmerek központi börtöne volt Phnompenben. Az intézményben több mint tízezer embert kínoztak meg 1976 és 1979 között, és mindössze heten élték túl bebörtönzésüket.

Az áldozatok maradványai a Gyilkos mezőn.

A koponyák a Choeung Ek, 1981 gyilkos mezőiben fekszenek
Csoeng Ek egy kivégzőhely és temető volt Kambodzsában, Phnom Penh közelében a vörös khmerek rémuralma idején, 1975 és 1979 között. A vörös khmer uralom alatt több tízezer embert gyilkoltak meg itt. A vörös khmerek bukása után a tömegsírokban több ezer holttestet találtak a Gyilkos mezők néven hírhedtté vált területen. A terület központi részén egy buddhista sztúpa magasodik, amelynek alsó részében a helyszínen talált koponyákat és emberi csontokat halmoztak fel. Az üveglapok mögött több mint nyolcezer koponya van. A földes területen láthatók az egykori tömegsírok gödrei, valamint egy vastag törzsű fa, amelyhez a csecsemőket csapták a kivégzők.

A szélsőbaloldali vörös khmerek 1975. április 17-én bevonultak az ország fővárosába Phnom Penh-be.

Khmer Rouge katonák átmennek a fővárosban, Phnom Penhben. 1975.
Céljuk a tökéletes kommunizmus megteremtése volt. Az új államot, amely a Demokratikus Kampucsea nevet kapta, osztályok és magántulajdon nélküli társadalomként képzelték el. Az új rend egyfajta agrárkommunizmus megteremtését tűzte ki célul, amelyben az emberek szinte kizárólag földművelésből élnek. Egyik alaptézisük a khmer felsőbbrendűség volt, Pol Pot, az államot irányító kambodzsai kommunista párt főtitkára gyakorta ismételgette, hogy ha a khmerek képesek voltak felépíteni Angkort, a hatalmas templomvárost, akkor bármit meg tudnak tenni. Új időszámítást vezettek be, amelynek nulladik éve lett 1975. A vörös khmerek eltörölték a pénzt, a szabad piacot, a polgári iskolákat, a magántulajdont, betiltották a külföldi öltözködési szokásokat és a vallást. Az iskolákat, templomokat, kormányzati épületeket és üzleteket bezáratták vagy állatfarmokká, börtönökké alakították.

Lángoló olajdepók a Phon Penh-i menekülők mögött, 1975. április 17.

A kambodzsai lakosok Phnom Penh utcáján várakoznak 1975. április 17-én, amikor a benzinraktár megég, mielőtt a Khmer Rouge belép a fővárosba, és megalapítja a Demokratikus Kampuchea (DK) kormányát.
Holttestek a Tuol Szleng börtön udvarán, kb. 30 km-re északnyugatra Phnom Penh-ből, Kambodzsában, 1979. február 28-án.

Holttesteket találtak a korábbi Khmer Rouge kormány által vezetett börtönben, kb. 30 km-re északnyugatra Phnom Penh-től, Kambodzsában, 1979. február 28-án.
A Tuol Szleng, hivatalos nevén S-21, az ország nagyjából kétszáz egységből álló börtönhálózatába tartozott, amelyet a vörös khmerek belbiztonsági szolgálata, a Szantebal irányított. A szolgálat és a börtön parancsnoka Kaing Guek Eav volt. A Tuol Sleng volt a legnagyobb a hasonló célú intézmények között. A börtönt a népnyelv úgy nevezte, hogy a hely, ahova az emberek bemennek, de soha nem jönnek ki. Az őrök és a kihallgatók általában 15 és 19 év közötti fiatal kommunisták voltak, általában paraszti háttérrel. Az S-21 elnevezés először egy 1975 szeptemberi keltezésű dokumentumban tűnt fel. Az intézmény 1976 májusától vagy júniusától működött. A börtönt egy középiskolából, a Tuol Szvaj Prejből alakították ki. Tuol szleng magyarul azt jelenti, hogy a Mérgező fák hegye.

A három fiú mögött látható egyszerű kunyhó a Csoeng Ek kivégzőhelyen, több száz emberi koponyát és csontot tartalmaz.

Tömegsír Kambodzsában. A három fiú mögött található egyszerű kunyhó a Choeung Ek pusztítótáborban több száz emberi koponyát és csontot tartalmaz.
A Csoeng Ek kivégzőhelyen 1979–1980-as feltárások során 129 tömegsírt találtak, ezek közül 86-ot kiürítettek. A gödrökből 8985 holttest került elő. A legnagyobb tömegsírba 450 holttestet temettek a vörös khmerek.

Phon Penh-i menekülők, 1975. április 16-án.

Phnom Penh őszi esti este a Khmer Rouge-hez, 1975. április 16-án, mint éjszakai esés, több ezer ember áramlik Phnom Penh központja felé, a Monivong sugárúton.
A fővárosból, Phnompenből egyetlen nap alatt kiűzték annak egész - csaknem kétmilliós - lakosságát. A vörös khmerek azt állították az embereknek, hogy csak néhány napra kell elhagyniuk otthonukat, tekintettel a várható amerikai bombázásra - amelyre soha nem került sor. Még a vajúdó nőket és az infúziót kapó is arra kényszerítették, hogy távozzanak. Aztán a csaknem nyolcmillió lakosú ország minden városlakóját az utakra kergették: az "új népet" meg kellett "tisztítani" minden bűnétől.

A kegyetlen vörös khmer rezsim számára a fiatalok voltak a tökéletes katonák, ugyanis „könnyű parancsokat adni a gyerekeknek, mivel nekik nincs lelkiismeretük és írástudatlanok is, így nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz.

A Khmer Rouge-ban dolgozó gyermekkatonák megmutatják géppuskájukat, Galaw, Kambodzsa. Circa 1979.
A kezdetektől fogva a vörös khmerek úgy tekintették a társadalom legalsó osztályaiban lévő fiatalokra, mint a forradalom megvalósításának fő hajtóerejére. Ahogy Pol Pot megfogalmazta: „a ma fiataljai azok, akik a holnap forradalmi feladatait végre fogják hajtani”. Elméleti szinten a gyerekek alapfokú oktatásban való részvétele kötelező volt, ám a Pol Pot rezsim időszakában az írástudatlanság korántsem csökkent, mivel a kommunista ideológia terjesztése és a hadseregben való szolgálat elsőbbséget élvezett. A legtöbb esetben a gyerekeket a kézifegyverek használatára és taposóaknák telepítésére képezték ki. A sorozás gyakran a 10-12 évesekre is kiterjedt, akik az indoktrináció után 12-15 éves korukra a rezsim legkegyetlenebb kádereivé váltak.

Egy fiatal fogoly a Tuol Szleng börtönben.

Egy tini fogoly bezárt Tuol Slengbe
Egy fiatal lány gyermekével a börtönben.

Egy fiatal lány gyermekével a börtönben.
Egy fiatal rab a testvérével.

Egy tini fogoly a testvérével.
Egy brutálisan megkínzott fiatal fogoly.

Egy fiatal fogoly brutálisan megkínozta.
A vörös khmerek válogatott kínzásokkal csikartak ki vallomásokat a gyanúsnak ítélt emberekből. Miután bevallották, hogy az amerikai vagy a szovjet titkosszolgálatnak dolgoznak, a hírhedt gyilkos mezőkre vezényelték őket, ahol eleinte lőfegyverrel zajlottak a tömeges kivégzések, később egyszerűen vascsövekkel verték agyon a végletekig legyengült rabokat az őrök, majd tömegsírokban kaparták el a maradványokat. Ha valakit kivégeztek, az automatikusan a családtagjainak is halálbüntetést jelentett, beleértve a gyerekeket is. “A gyomot gyökerestül kell kitépni” - szólt a vörös khmerek jelmondata.

Egy gyerekkatona koponyával a puskáján, Dei Kraham, 1973.

Gyerekkatona emberi koponyával, puskájának végén nyugszik, Dei Kraham, Kambodzsa. 1973-tól.
Összegyűlt tömeg a vörös khmerek által megölt ember holtteste körül.

Tömeg gyűlik össze egy polgár körül, amelyet Phnom Penh khmer ruha ölt meg. 1975.
Egy gyerekkatona fegyverrel őrzi foglyát

Gyerekkatona áll egy bekötött szemmel nézett katona felett, Angkor Chey, Kambodzsa. 1973-tól.
A gyerekkatonák a kézifegyverek birtokában képesek voltak sakkban tartani és megfélemlíteni védtelen lakosok tömegeit, de fizikai képességük és katonai képzettségük hiánya nem tette őket alkalmassá a harctéren való hatékony szerepvállalásra. Ám ez nem okozott túl nagy gondot Pol Pot és klientúrája számára: Phnom Penh 1973-as ostroma során a fiatal vörös khmer hadsereg óriási veszteségeket szenvedett, ami hűen tükrözte a vezetőség teljes érdektelenségét saját emberei élete iránt. Ez a hozzáállás később, a vietnami hadsereg ellen sem változott, így a gyerekek sokasága csupán ágyútöltelék maradt feletteseik szemében.

Menekültek a francia nagykövetség keritésénél, Phnom Penh 1973-as ostroma során.

A menekültek a francia nagykövetség kapuján támadnak, és könyörögnek bejutni Phnom Penhbe. 1975.
Egy katona az 1981-es feltárások során egy tömegsír mellett áll.

Egy katona egy tömegsír mellett áll, Oudong, Kambodzsa. 1981.
A francia nagykövetség alkalmazottja cigarettával kínál egy vörös khmer katonát, Phnom Penh, 1975.

A francia nagykövetség alkalmazottja cigarettát kínál egy khmer rouge-i katona számára, Phnom Penh, 1975.
Egy nő biciklizik el az út mentén halmokba hányt roncsautók mellett, amelyeket a burzsoázia jelképeként tettek használhatatlanná a vörös khmerek.


A francia nagykövetség felé menekülő emberek, Phnom Penh, 1975.

A kambodzsák egy kerítésen másznak, és megpróbálják elmenekülni a francia nagykövetséghez, 1975
A magas fűben bujkáló kambodzsai gyermekek, Aranyaprathet, Thaiföld, 1979.

A fiatal menekültek magas fű alatt bujkálnak, elmenekülve a Khmer Rouge gyilkos mezőiről, Aranyaprathet, Thaiföld, 1979.
Phon Penh-i menekülők, 1975. április 17-én.

Több ezer menekült készül a főváros evakuálására, elmenekülve a Khmer Rouge-ból, 1975
1975. április 17-én vonultak be a fiatal, feketébe öltözött vörös khmer katonák Phnompenbe, Kambodzsa fővárosába. Nem ütköztek ellenállásba és azonnal megkezdték a főváros kiürítését. Ezzel kezdetét vette Pol Pot négyéves rémuralma.

Az emberek egy sebesültet visznek a kórházba, Phnom Penh, 1975.

Kambodzsaiak sérült polgári személyzet segítésére, Phnom Penh, 1975.
Kambodzsából Thaiföldre menekülő emberek, Klong Kwang, Thaiföld. 1979.

Ezer kambodzsai menekült vonal teszi Thaiföldre, Klong Kwangba, Thaiföldre. 1979.
Védelmet kérő emberek tömege a Phnom Penh-i francia nagykövetségen, 1975.

A Phnom Penh-i francia nagykövetség küzd a védelemért küzdő emberek hordáinak kezelése érdekében, 1975
Sérült emberek a kórházban, mielőtt a vörös khmerek elfoglalták a várost.

A sérült emberek elrejtőztek a kórházban, mielőtt a főváros teljes khmer Rouge-ellenőrzés alatt állt, 1975-ben
A thaiföldi határőrőrök egy halott gyereket találtak, akit a vörös khmer katonák öltek meg, Thaiföld, 1977.

Egy thaiföldi határőr járőr egy halott gyermeket talál, akit Khmer Rouge katonák öltek meg, Thaiföld, 1977
Az éhező menekültek segítséget kapnak egy thaiföldi menekülttáborban, Pailin, Kambodzsa, 1979.

Az éhező menekültek egy Thai mentőakciótól kapnak segítséget, sátorban fektetve a határ közelében, Pailin, Kambodzsa, 1979
Az olimpiai stadionban pihenő menekültek, Phnom Penh, 1975.

Kambodzsai katonák, akik a Khmer Rouge ellen harcoltak az Olimpiai Stadionban, a khmer Rouge kivégzésének helyén, Phnom Penh, 1975.
A Vörös khmer katonák által meggyilkolt ember holtteste a Tuol Szleng börtön padlóján.

Egy halott ember teste a földön fekszik Tuol Slengnél, miután a Khmer Rouge meggyilkolta.
A külföldi megfigyelők nézik a Vörös khmer katonák áldozatait, My Duc falu közelében Kien Gieng tartomány, Vietnam, 1978. április 6.

Az emberek mezője a Khmer Rouge által mészárolt, Duc, Vietnam. 1978.
A Vörös khmer katonák által meggyilkolt ember holtteste a Tuol Szleng börtönben.

Tuol Sleng hideg talaján fekszik egy halott férfi, nyitott ingével.
Egy kambodzsiai fiú egy sisakot vesz fel Phnom Penh utcáján, 1975. április 17-én miközben a vörös khmerek ünnepelnek az elfoglalt városban.

Egy fiatal fiú felveszi a katona sisakját, amikor a győztes Khmer Rouge a város utcáin, Phnom Penh, 1975-en esik át.
Egy összevert fogoly a Tuol Szleng börtön padlóján, 1976.

Egy fogoly vérzik a Tuol Sleng padlóján, Phnom Penh, 1976
Egy másik brutálisan megkínzott fogoly a Tuol Szleng börtönben.

Egy másik fogoly brutálisan megkínozta.
Vörös khmer katonák ünneplik Phnom Penh elestét.

Phnom Penh bukása a Khmer Rouge-hoz 1975. április 17-én
Vörös khmer katonák amerikai páncélozott harcjárművekkel Phnom Penh utcáin.

Az amerikai gyártású páncélozott járművek tetején a fiatal khmer Rouge-i gerilla katonák 1975. április 17-én lépnek be Phnom Penhbe

Forrás:
https://www.bygonely.com/cambodian-genocide/
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_Khmer

A bejegyzés trackback címe:

https://4444k.blog.hu/api/trackback/id/tr5115690198

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása