Zsidó gettók a második világháború alatt.
2020. augusztus 31. írta: captain schuro

Zsidó gettók a második világháború alatt.

A II. világháború alatt a németek a városi zsidókat és néha a környező települések zsidóságát is gettókba gyűjtötték, ahol nyomorúságos körülmények között kellett élniük. A gettók legtöbbször a nem zsidó lakosságtól és más zsidó közösségektől is elkülönített, lezárt negyedek voltak, melyekben a zsidók elszigetelve éltek. A németek az általuk megszállt és annektált Lengyelország és a Szovjetunió elfoglalt területén legalább 1000 gettót létesítettek. A gettóknak három típusuk volt: a zárt gettók, a nyitott gettók és a megsemmisítő gettók.

A gettó (olaszul: ghetto) eredetileg a zsidónegyedet, a zsidók által lakott városrészt jelentette, amelyet eredetileg csak a közös életmód miatt hoztak létre, később azonban már hatósági rendeletek által is kényszerítve, a középkor városaiban a zsidók bizonyos utcákban, negyedekben, gettókban tömörültek, sokszor teljesen elzárva a város többi lakosaitól. Az első ilyen névvel illetett negyedet 1516-ban Velencében hozták létre, a pápa parancsára. „Geto Nuovo” szó szerint új öntödét jelent, ami a városrész eredeti funkciójára utal (Ma is látogatható). Tisztasági, közegészségügyi tekintetben a hatóság majd semmit sem gondoskodott a gettókról, az ahhoz vezető bejáratokat éjjel elzárta, anélkül azonban, hogy ezzel a zsidóságot a csőcselék zaklatásaitól, sőt fosztogatásaitól megóvta volna. Mantovában Gonzaga Ferdinánd herceg 1620-ban szabályrendeletet bocsátott ki a gettó számára; hasonló állt fenn Frankfurtban, Prágában és Németország más városaiban.

A megszálló hatóságok az első gettót a lengyelországi Piotrków Trybunalskiban hozták létre 1939 októberében. Lengyelország legnagyobb gettója a varsói volt, ahol több mint 400 000 zsidót zsúfoltak össze mintegy 3,5 négyzetkilométeres területen. Ezenkívül a legnagyobb gettók Lodz, Krakkó, Bialystok, Lemberg (Lviv), Lublin, Vilniusz, Kovnó, Czestochowa és Minszk városában jöttek létre. Nyugat-Európából szintén tízezreket deportáltak kelet-európai gettókba.

A németek elrendelték, hogy a gettóban lakók megkülönböztető jelet vagy karszalagot viseljenek, valamint sok zsidót arra kényszerítettek, hogy kényszermunkát végezzenek a Német Birodalom számára. A gettók mindennapi életét a nácik által kinevezett zsidó tanácsok (Judenräte) irányították. A gettók rendőri szervezete gondoskodott a német hatóságok és a zsidó tanácsok rendeleteinek a végrehajtásáról, beleértve a haláltáborokba induló transzportok megszervezését is. A zsidó rendőrök, akárcsak a tanácstagok, ki voltak téve a német hatóságok szeszélyeinek. A németek nem haboztak megölni azokat a zsidó rendőröket, akik a megítélésük szerint nem hajtották végre a parancsokat.

A gettósítás sok helyen viszonylag rövid ideig tartott. Egyes gettók csak néhány napig, míg mások akár hónapokig vagy évekig is fennálltak. A németek úgy tekintettek a gettókra mint a zsidók ellenőrzését és elszigetelését lehetővé tévő ideiglenes megoldásra addig, amíg a német vezetés Berlinben a zsidó lakosság eltávolításának módját készítette elő.

Az 1941 végén megkezdett „végső megoldás” vagyis az európai zsidók kiirtására irányuló terv végrehajtása során a németek a gettókat szisztematikusan lerombolták. A nácik és segítőik a gettók lakosait a közelben ásott tömegsírokba lőtték, vagy haláltáborokba deportálták őket. A német SS és a rendőri hatóságok a zsidó népesség egy kisebb részét a gettókból kényszermunkatáborokba és koncentrációs táborokba szállították.

1944 augusztusában a német SS és a rendőrség lerombolták az utolsó nagyobb gettót a lengyelországi Lodzban.

Nők és gyermekek összegyűjtése a varsói gettóban, 1943. Jobboldalt, géppisztollyal Josef Blösche. A náci holokauszt egyik legbeszédesebb fotóját 1943 áprilisában készítette a varsói gettófelkelés leverésekor egy SS-katona.

1_25.jpg

1943. április 19-én robbant ki a nácik által megsemmisítésre ítélt zsidóság legjelentősebb ellenállása a varsói gettóban. A gettó több száz lakója döntött úgy, hogy kézifegyverekkel és Molotov-koktélokkal megtámadja a nácikat, akik megkezdték a gettó felszámolását és az oda zárt emberek deportálását a treblinkai megsemmisítő táborba.


Kisfiúk és férfiak üldöznek egy zsidó nőt, Lviv, Lengyelország. 1941. Ukrán nacionalisták fejlesztették ki a „The Lviv”-programot, aminek célja a zsidók mészárlása volt. A képen látható nőt kisfiúk és férfiak kergettek fegyverekkel és botokkal, akit kora reggel a házában támadtak meg.

2_24.jpg
Éhező gyermekek kéregetnek a gettóban, Varsó, Lengyelország. 1940-1943 körül.

3_25.jpg
Zsidó gyerekek próbálnak kilátni a gettó fala felett, Varsó, Lengyelország. 1941. körül.

4_24.jpg
Zsidó karszalagot árusító fiú, Varsó, Lengyelország. 1940-1941 körül.

5_27.jpg
A járókelők tudomást sem vesznek a földön fekvő férfiról, Varsó, Lengyelország. 1940 körül.

6_27.jpg
Egy haldokló fiú ül az utcán a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1941. február.

7_26.jpg
Az SS által elfogott zsidó ellenállók, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május. Az eredeti képaláírás "banditáknak" nevezte őket.

8_24.jpg
Átvizsgálásra falhoz állított zsidók a varsói gettóban, 1943. április vagy május.

9_26.jpg
Egy nő egy égő ház erkélyébe kapaszkodva próbál biztonságosan leereszkedni, 1943. április vagy május.

10_25.jpg
Egy férfi egy pince alatti búvóhelyből mászik elő, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

11_24.jpg
Foglyul ejtett felkelő a gettóban, Varsó, Lengyelország, 1943. április vagy május.

12_25.jpg
Éhen halt embereket szállítanak el egy kocsin, a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1941-1942 körül.

13_24.jpg
Égő háztömb a gettóban, Varsó, Lengyelország, 1943. április vagy május.

14_25.jpg
Deportált emberek szétszórt csomagjai és ruhadarabjai, Krakkó, Lengyelország. 1943.

15_23.jpg
Minszki zsidó családok csomagokkal útban a minszki gettó felé, Minszk, Fehéroroszország. 1941 körül.

16_24.jpg
Náci katonák állnak az általuk agyonlőtt zsidó civilek holtteste előtt, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

17_23.jpg
A krakkói gettó falának építése, Krakkó, Lengyelország. 1941. május. A német hadsereg 1939 szeptemberében foglalta el Krakkó városát Lengyelországban. 1941 márciusában a németek elrendelték egy gettó kialakítását Krakkóban. A krakkói gettóban 1941 végére mintegy 18 000 zsidót tartottak fogva.

18_22.jpg
Egy nő csempészett tejet árul a gettóban, Krakkó, Lengyelország. 1941. május.

19_24.jpg
Egy holttest a varsói gettó utcáján, Varsó, Lengyelország. 1940-1943 körül.

20_21.jpg
Egy idős gettó lakó, Varsó, Lengyelország. 1940-1943 körül.

21_17.jpg
Holttestek szállítása a Varsói gettóból, Varsó, Lengyelország. 1941-1942 körül.

22_16.jpg
Kollaboráns zsidó rendőr a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1940-1943 körül.

23_17.jpg
Zsidók evakuálása a gettóból, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

24_16.jpg
Ruhákkal teli kocsik a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1942-1943 körül.

25_13.jpg
Előállított zsidó rabbik a Nowolipie utcában, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május. Balról jobbra Lipa Kaplan rabbi, Eliyahu Levin (Hersh Henoch Rabbi fia, Bedzin), Mendel Alter (Nechemya Alter rabbi fia); Yankel Levin (Mottel Levin lodzi rabbi fia és Bedzin rabbi unokája), ismeretlen és Heschel Rappaport rabbi, Gerer Chassid és a fiatal Chassidim mentora.

26_12.jpg
Deportálásra váró zsidók a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

27_11.jpg
Egy férfi felemelt kézzel jön ki a búvóhelyből, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

28_10.jpg
A gettóból utolsóként deportáltak, egy a német haderő számára sisakokat gyártó üzem munkásai, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

29_11.jpg
Nácik járőröznek az égő varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

30_10.jpg
Az SS emberei bevonulni készülnek a gettóba, 1943. Középen Jürgen Stroop, a művelet parancsnoka, akit a háború után egy lengyel bíróság halálra ítélt, a kép jobb szélén a később a keletnémet hatóságok által elítélt és kivégzett Josef Blösche, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

31_10.jpg
Lengyel családok összegyűjtése a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1940-1942 körül.

32_10.jpg
Egy lengyel rendőr két zsidó férfi igazolványát ellenőrzi. Krakkó, Lengyelország. 1939-1945 körül.

33_11.jpg
Zsidókat dolgoztató üzem Varsóban, Varsó, Lengyelország. 1942-1943 körül.

34_11.jpg
Többens und Schultz & Co textilgyárban dolgozó zsidók a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1939-1945 körül.

35_9.jpg
Egy zsidó orvos a nácik utasítására kiszegeli, a sárga csillag viselése minden zsidónak kötelező héber feliratos táblát, Krakkó, Lengyelország. 1941. május.

36_8.jpg

Hitler 1941. augusztus 20-án hagyta jóvá a sárga csillag németországi bevezetésére vonatkozó tervet. Goebbels propagandaminiszter szabad kezet kapott a részletek kidolgozására. A tervek nyomán kidolgozott rendelet 1941. szeptember 19-én lépett hatályba. Ettől fogva minden a nürnbergi törvények szerint zsidónak minősülő, hatévesnél idősebb polgár köteles volt hatágú sárga csillagot viselni. A Dávid-csillagra hasonlító sárga csillag közepén a héber írásra emlékeztető formájú latin betűkkel a német „Jude” (zsidó) szó állt. A csillagot az előírás szerint a külső ruházat bal oldali mellrészére kellett fixen felvarrni. A sárga csillagnak mindig jól láthatónak kellett lennie, és tilos volt azt eltakarni. Az a zsidó, aki nem viselt sárga csillagot, pénzbüntetésre, vagy akár internálásra (koncentrációs táborba zárásra) is számíthatott. A csillagokat a zsidó közösségeken keresztül osztották szét. Minden zsidó négy csillagot kapott, amelyekért darabonként 10 pfenniget kellett fizetni. A csillagok előállítására a Berliner Fahnenfabrik Geitel & Co. nevű cég kapott megbízást.

Halárus a varsói gettóban, az első napokban. Varsó, Lengyelország. 1941. május.

37_7.jpg
A németek minden dobozt, bőröndöt és zsákot megvizsgáltak, megakadályozva ezzel a csempészést, hogy ne kerüljenek élelmiszerek a gettókba. Krakkó, Lengyelország. 1941. május.

38_7.jpg
Kényszermunkát végző zsidók a vasútnál. Minszk, Fehéroroszország. 1942. február.

39_5.jpg
Zsidókat kérdez ki egy német tiszt a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

40_6.jpg
A harcok alatt lerombolt épületekből előbújó felkelők adják meg magukat a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

41_4.jpg
Deportálásra váró zsidók a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

42_4.jpg
Felkelők jönnek elő a földalatti bunkerből a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. május.

43_2.jpg
Egy zsidó család megadja magát az SS-nek a varsói gettófelkelés leverése után, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

44_2.jpg
Egy SS hadnagy kihallgat egy embert a varsói gettóban, Varsó, Lengyelország. 1943. május.

45_2.jpg
SS tisztek a felkelés során egy varsói gettóban lévő gyár kiürítését vitatják meg, Varsó, Lengyelország. 1943. április.

46_2.jpg
A gettóban összeszedett éhen halt gyerekek holttestei egy szekéren, Varsó, Lengyelország. 1941-1942 körül.

47_3.jpg
Egy katona zsebkendővel takarja a száját a lángoló házak között a Zamenhofa utcában, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

48_2.jpg
Zsidók deportálása a varsói gettóból a gettólázadás idején, Varsó, Lengyelország, 1943. április vagy május.


A gettólázadás leverése után az elfogott felkelőket meztelenre vetkőztették a németek, csak ezután kutatták át ruháikat, elsősorban fegyvereket kerestek, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május. A fényképet készítő náci tiszt a következő címet adta neki: Abschaum der Menschheit (Az emberiség söpredéke)

50_3.jpg
Náci tisztek a lángoló Nowolipie utcában a gettólázadás leverése után, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

51_2.jpg
Meggyilkolt zsidók holttestei egy tömegsírban a Zhitkovichi járásbeli Lenin faluban 1942. augusztus 14-én.

52_2.jpg
Egy bunkerből kihúzott zsidók a Nowolipie utcában, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

53_2.jpg
Kivégzett zsidók holtteste a varsói gettó romjain, Varsó, Lengyelország. 1943. április vagy május.

54_2.jpg
A varsói gettólázadás alatt összeterelt zsidókat a gyűjtőpontra masíroztatják a deportáláshoz. Varsó, Lengyelország, 1943. április vagy május.

55_2.jpg

Forrás:
https://notablefeeds.blogspot.com/2019/02/the-jewish-ghettos-of-holocaust.html
https://encyclopedia.ushmm.org/content/hu/article/ghettos

A bejegyzés trackback címe:

https://4444k.blog.hu/api/trackback/id/tr8616183650

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása