Az 1956-os forradalom és szabadságharc képekben
2020. november 15. írta: captain schuro

Az 1956-os forradalom és szabadságharc képekben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc, vagy az 1956-os népfelkelés Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, amely október 30-án a pártház elfoglalásával végül győzött. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én hajnalban a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. A honvédségi laktanyák, repülőterek a szovjet Munkás-paraszt Vörös Hadsereg egységeinek gyűrűjébe kerültek. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria felé menekülve.

1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte.

A felkelők egy ÁVH-s tiszt holttestét nézik. Budapest, 1956. november

Insurgents watcing the deceased body  of a colonel of the Hungarian secret police (AVH) dead during the clashes. Budapest, November 1956
Az MDP Budapesti Pártbizottságának székházaának elfoglalása után a felkelők kitették a magyar zászlót az épületre, Budapest, 1956. november.

After the occupation of the headquarters of the Communist Party, on the balcony appeared the Hungarian national flag. Budapest, November 1956.
A magyar felkelők harckocsija.

Tank of the Hungarian insurgents.
Egy fiatal felkelő a forradalom során, Budapest, 1956. november.

A young insurgent  during the revolt of the Hungarian people against the Soviet tyranny. Budapest, November 1956
Az MDP Budapesti Pártbizottságának székházának elfoglalásakor megsebesült felkelőt viszik hordágyon, 1956. november.

An Hungarian insurgent wounded in the battle for the headquarters of the Communist Party is carried on a stretcher during the revolt. Budapest, November 1956
Fegyveres felkelők egy utcasarkon várakoznak, 1956. november.

Men lying in wait at a street corner during the revolt of the Hungarian people against the Soviet tyranny. Budapest, November 1956
A tömeg egy ÁVH-s sorkatonát készül meglincselni, 1956. november.

Member of the Hungarian secret police (AVH) surrounded by the enraged crowd during the revolt. Budapest, November 1956.
A Köztársaság téri pártház ostroma 1956. október 30-án.

In Koztarsasag square gunmen fighting for the conquest of the headquarters of the Communist Party during the revolt. Budapest, November 1956
A Magyar Dolgozók Pártja (MDP) budapesti pártbizottságának székházát a felkelők csak komoly fegyveres összetűzés közepette foglalták el. (A tér neve ma II. János Pál pápa tér). Közvetlenül a támadás előtt a pártház őrségét ellátó államvédelmis karhatalmisták az uniformisukat rendőr egyenruhára váltották át. Az ostrom után az elfogott államvédelmis katonákkal szemben az épület előtt súlyos erőszakoskodásokra, kegyetlenkedésekre, lincselésekre került sor, majd ezekről a nyugati tudósítók által készített felvételek bejárták a világsajtót. Ezek a negatív események árnyat vetettek a magyar forradalom és szabadságharc tisztaságára, és annak leverése után hivatkozási alapul szolgáltak a megtorlások keménységére.

Egy fiatal felkelő két töltény övvel a forradalom során. Budapest, 1956. november.

A young rebel with two cartridge belts loaded with bullets taking part in the Hungarian Revolution of 1956.
A tömeg egy ÁVH-s sorkatonát készül meglincselni. 1956. november.

A member of the Hungarian secret police (AVH) is surrounded by the enraged crowd. Budapest, November 1956
Egy ÁVH-s sorkatona a feldühödött tömeg gyűrűjében. Budapest, 1956. november.

Member of the Hungarian secret police (AVH) surrounded by the enraged crowd during the revolt.  Budapest, November 1956
Polgári ruhás holttest a budapesti utcán. Budapest, 1956. november.

People gathered around a deceased body in Budapest, 1956
Két magyar felkelő felfegyverkezve, Budapest. 1956. november 12.

Two Hungarian freedom fighters stand armed by a truck in Budapest during the Hungarian Revolution of 1956.
Két magyar felkelő egy halott ÁVH-s sorkatona holttestén talált igazolványokat nézik. Budapest. 1956. november.

Some insurgents leafing through the documents found on the body of an agent of the Hungarian secret police (AVH). Budapest, November 1956
Az MDP Budapesti Pártbizottságának székházaának elfoglalása után az ÁVH-s sorkatonák többségét a helyszínen kivégezték, bár megadták magukat. 1956. Október 30.

After the battle for the headquarters of the Communist Party, on the ground remain the bodies of Hungarian secret police agents (AVH).
A budapesti lakosok többsége szimpatizált a felkelőkkel. Budapest, 1956. november.

Revolt of the Hungarian people against the Soviet tyranny. Budapest, November 1956
Az MDP Budapesti Pártbizottságának székházának elfoglalásakor megsebesült felkelőt viszik hordágyon a rögtönzött elsősegély állomásra. Budapest, 1956. november.

A patriot, wounded during the battle for the headquarters of the Communist Party, is transported on a stretcher to the improvised aid stations. Budapest, November 1956
Egy sebesült felkelőt biztonságba visznek. Budapest, 1956. november.

A wounded man is led to safety during the revolt.  Budapest, November 1956
A fegyveres harcok alatt az orvosok és az ápolók hősiesen küzdöttek a sebesültek ellátásáért. Közülük többen bujtattak felkelőket, mások a fegyveresek mellett dolgoztak orvosként, és végül sokan örökre elhagyták az országot.

Magyar katonák szolgálaton kívül két évvel a forradalom vége után. Budapest, 1958. szeptember.

Hungarian soldiers off duty two years after the end of the revolution.
Az ellenálló csoportokban, utcai harcokban sok helyen vettek részt nők.

A female Hungarian resistance fighter during the Hungarian Revolution of 1956.
Tömeg vesz körül egy elfoglalt orosz harckocsit.

Crowds surround a captured Russian tank during the anti-Communist revolution in Hungary.
Fegyveres felkelők kisérik a titkosrendőrség egyik tagját.

Hungarians arrest a member of the secret police during the revolution of 1956
A Sztálin-szobor darabolása kalapáccsal. Felirat a maradványokon "Csizma tér 1."

Revolutionaries breaking up a Statue of Stalin.
Már a forradalom kitörése napján, október 23-án este hat óra körül a Dózsa György úti Sztálin-szobornál tömeg gyűlt össze a tizenhat pont egyik követelése, a szobor eltávolítása céljából. A tüntetők a Himnusz éneklése mellett fél tíz körül végül ledöntötték a 10 méter magas és csaknem 6 tonna súlyú szobrot. A diktátor monumentális szobrából a talapzaton csak a csizmái maradtak, s a népi humor a teret Csizma térre keresztelte át.

Egy munkás őrködik a sztrájk miatt leállt gyár előtt.

A worker keeps guard outside a striking factory during the 1956 anti communist revolution in Hungary.
Október 30-án valamennyi forradalmi bizottságot és munkástanácsot elismerte a Nemzeti Kormány, mint a települések, illetve a gyárak és bányák szabadon, demokratikusan választott új döntéshozó szerveit. A munkástanácsok elismerésével az üzemek és bányák valódi dolgozói tulajdonba kerültek, ami történelmileg is egyedülálló tett volt.

A felkelők orosz zászlót égetnek.

Hungarian Revolutionaries burning Russian Flag, 1956.
Szovjet tankok 1956-ban Budapest a Kilián laktanya előtt.

Russian tanks in front of the Kilian Barracks after the invasion of Hungary by Russian troops to suppress the anti-Communist revolution.
Az egykori Kilián laktanya (Kilián György laktanya) épülete Budapesten a Ferenc körút és az Üllői út kereszteződésében áll, szemben a Corvin közzel, az 1956-os forradalom idején a később kivégzett Maléter Pál székhelye. A Kilián laktanyában alakult meg 1956. október 31-én a forradalom Nemzetőrsége, amelynek vezetője Király Béla volt. A laktanya az 1956-os forradalom egyik legerősebb ellenállóközpontja volt, amely a szomszédos Corvin közzel "párban" harcolt – sőt a forradalom első napjainak sajtókrónikáiban akkora hírnévre tett szert, hogy sokan az épületet tekintették az ellenállás szimbolikus központjának.

A budapesti Sztálin-szobrot a forradalom első napján ledöntötték és darabjaira törték.

Giant statue of Stalin is chopped to pieces - near the National Theatre Budapest, 1956.
1956. október 23-án a Felvonulási téren került sor a forradalom első tényleges, közös akaraton alapuló és később a leginkább szimbolikussá vált tettére: a Sztálin-szobor ledöntésére. 1956-ban a forradalmi követeléslisták mindegyikének része volt a Sztálin-szobor eltávolítása. A MEFESZ október 22-i műegyetemi diákgyűlésén elfogadott 16 pontot, amelyet a 23-i tüntetéseken másolatokban nagy példányszámban terjesztettek, illetve ki is ragasztottak a városban, ezt sokan a forradalom fő követeléseinek tekintették. A 13. pontja ez volt: „Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848–49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.” A felkelők nem vártak arra, hogy a hatalom hajtsa végre a követelést. Október 23-án délután a Nemzeti Színháznál (a Blaha Lujza téren) összegyűlt tömegben konkrét ötletként vetődött fel, hogy a szobrot népítélettel döntsék le.

Két fegyveres felkelő sétál a szovjet katonák holtteste mellett.

Two Hungarian soldiers walk past the deceased bodies of Soviet secret police during the anti-Communist revolution.
Szabadságharcos lány tartja távol a budapesti tömeget a tűzvonaltól 1956 októberében.

A woman patriot keeps back the crowds from the war zone.
Szovjet katonai egységek a kossuth téren.

Soviet tanks surround the Parliament Building in Budapest during the repression of the anti-Communist revolution.
Az emberek egy halott ÁVH-s holttestét nézik.

Hungarians stare at the remains of a man from the secret police, the A.V.H. during the 1956 revolution.
1956-os magyar menekültek.

Hungarian refugees talking at the relocation during the Hungarian Revolution, Hungary, 1956.
Az 1956-os forradalom hatására, október végére fokozatosan megszűnt a határellenőrzés. A szovjet csapatok intervenciója eleinte nem irányult a határok lezárására, ezért a Nyugattól addig hermetikusan elzárt magyar lakosság előtt november közepéig, végéig gyakorlatilag nyitva állt a nyugati (és a déli) határ. Ez alatt a néhány hét alatt (nyugati és korabeli magyar értékelések szerint egyaránt) mintegy 200 000 ember menekült el az országból, túlnyomórészt a zöldhatáron át. A korabeli kommunista propaganda és ennek alapján a köznyelv ezeket a kivándorlókat – együtt a többi, a pártállami időszak alatt jogellenesen külföldre távozó személlyel – disszidensnek nevezte. Közülük 1957 nyaráig a Kádár-kormány amnesztiáját (mentesítés a tiltott határátlépés büntetőjogi következményei alól) elfogadva 11 ezren hazatértek, míg az itthon maradottak közül 12 ezren még 1957-ben családegyesítés címén engedéllyel távozhattak az országból.

A diákok néhány szolidaritási üzenetet írnak a földre a lázadóknak.

Students writing on the ground some solidarity messages to the rebels in Hunary after the repression by Soviet Tanks, 1956.
Néhány forradalmár a magyar-osztrák határon.

Some revolutionaries controlling the border between Austria and Hungary during the Hungarian uprising against the Soviet regime.
Fejes Tibor József forradalmár (kalapban) egy AK–47-es géppuskával.

Hungarian Freedom Fighters during revolution against Soviet backed communist government.
Budapesti emberek a forradalom idején.

Hungarian patriot grimacing during revolution against Soviet-backed regime.
Reménykedő tüntetők.

Hopeful Hungarian rebel demonstrators during revolution against Soviet-backed regime.
Magyar nők a forradalom idején.

Hungarian women during the revolution.
Fegyveres felkelők.

Hungarian Freedom Fighters during revolution against Soviet-backed regime.
1956 nemcsak a férfiak forradalma volt, rengeteg nő vállalta az utcai harcot, és a vágyott szabadság érdekében attól sem riadt vissza, hogy fegyvert fogjon.

Budapest rebel demonstrators, during revolution against Soviet-backed Hungarian regime.
Fegyveres felkelők.

Hungarian Freedom Fighters during revolution against Soviet-backed regime.
Egy felkelő forradalmi dalokat énekel.

Hungarian man singing patriotic song as Soviet tanks move into Budapest during Hungarian revolution.
Szovjet katonai egységek Budapest utcáin.

Russian tanks in Budapest following an attempted revolution by Hungarians against Soviet-backed regime.
December 4-ei asszonyok tüntetése.

Women in Budapest march in honor of the Hungarian men who died in revolution fighting Soviet-backed communist regime.
Az asszonyok tüntetése 1956. december 4-én zajlott a budapesti Hősök terén. Több ezer asszony és lány emlékezett némán a szovjet hadsereg egy hónappal korábban történt bevonulására, amellyel kezdetét vette az 1956-os forradalom vérbe fojtása.

Gyülekeznek a felkelők.

Hungarian Freedom Fighters gathered in the streets during revolution against Soviet-backed regime.
Felkelők a Rakoczi út egyik házában.

Hungarian Freedom Fighters during revolution against Soviet-backed regime.
Magyar gyerekek egy Osztrák menekülttáborban, 1956.

Hungarian refugee children in a camp in Austria, 1956.
Magyar menekültek egy menekülttáborban, 1956.

Hungarian refugees in a refugee camp, 1956.
Teherautók segédeszközökkel megrakva várják a indulást Magyarországra, Ausztria, 1956.

Trucks with aid supplies are waiting for the tripp to Hungary, 1956.
Felkelők egy teherautón.

Hungarian Revolution of 1956.
Tömeggyűlés a győri városháza előtt, 1956. október 23-án.

Hungarian town of Gyor, mass rally in front of the town hall in Gyor, Hungary on October 23, 1956
Menekültek haladnak át a magyar-osztrák határon, 1956. október 23-án.

Thousands of refugees flee toward the Austrian border, Red Cross in Gyor, Hungary on October 23, 1956.
A menekülők teherautókon, buszokon, gyalog jutottak el a zöldhatárig. Az osztrák határon az aknazár miatt csak meghatározott útvonalakon lehetett biztonságosan átjutni. Budapestről jellemzően teherautókkal szervezett fuvarok indultak a határra. November 4-ét követően a megerősödő szovjet katonai vezetés elrendelte a határ fegyveres őrizetét, a menekülthullám még folytatódott, voltak halálos áldozatokat követelő lövöldözések. Végül a határ fegyveres őrizete olyan fokot ért el, hogy a menekülés fokozatosan megszűnt.

Felkelők Győrben 1956. október 23-án

Tens of thousands of people have taken to the streets in Hungary to demand an end to Soviet rule in Gyor, Hungary on October 23, 1956.
Szovjet katona holttestet néző emberek, 1956.

People looking at the deceased body, 1956.
Sztálin ledöntött szobrának maradványai a Felvonulási téri talapzaton.

Protestors putting Hungarian flag in what remained of Stalin's boots, and the head fell to the ground in Gyor, Hungary on October 23, 1956
Felkelők a Népszínház előtt. 1956.

A student demonstration in Budapest got out of control, 1956.
A felkelők egy ÁVH-s tiszt holttestét húzzák a földön.

A beaten Hungarian colonel in the AVO, the secret police of the communist regime, is dragged along the ground by ropes attached to his ankles by angry protesters.
A felkelők elfognak egy ÁVH-s tisztet. Budapest, 1956. október 30.

A member of the Hungarian secret police (AVH) has been captured by the enraged crowd during the revolt. Budapest, October 30, 1956
A felkelők egy ÁVH-s sorkatonát kisérnek, Budapest, 1956. október 30.

Injured officer of the Hungarian political police being caught by the rebels. Budapest, October 30, 1956.
Fő téri könyvesboltból egy kisebb csoport kihordta Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Rákosi könyveit és a marxista-leninista brosúrákat. A könyvhalmazt a téren meggyújtották. Budapest. Budapest, 1956. október 30.

Rebels setting fire to Marxist books. Budapest, October 30, 1956.
A felkelők elkapnak egy sérült ÁVH-s tisztet. Budapest, 1956. október 30.

Injured officer of the Hungarian political police being caught by the rebels. Budapest, October 30, 1956.
Három fotós egy teherautóról a felkelést fotózza. Budapest, 1956. október 30.

Three photographers on a van taking photos of the uprising. Budapest, 30th October 1956
Felkelők és ágyúk a felkelés idején Budapest utcáin.

Rebels and mortars on the street during the riots. Budapest, October 29, 1956.
Fiatal felkelők Budapest utcáin.

Two young revolutionaries in the streets of the city during the uprising against the Soviet regime.
Felkelők és civilek Budapest utcáin. 1956. október 29.

Rebels and citizens in the streets of the city. Budapest, 29th October 1956.
Elpusztított járművek és romok a Kilian laktanya közelében. Budapest, 1956. október 29.

Destroyed vehicles and ruins near the Kilian barracks. Budapest, 29th October 1956.
A romokat néző tömeg a város utcáin a felkelés után. Budapest, 1956. október 29.

The crowd looking at the ruins after the uprising that took place in the streets of the city.
Egy T-34-es harckocsi az utcán a forradalom idején. Budapest, 1956. október 29.

Tank on the street during the riots. Budapest, October 29, 1956.
Két ember viszi a megmaradt holmiját a város romjain. Budapest, 1956. október 29.

Two people carrying their things across the ruins of the city. Budapest, 29th October 1956.
Emberek nézelődnek Massimo Mauri újságíró és Mario De Biasi fotós kocsija előtt.

The crowd peeks inside the car of the journalist Massimo Mauri and the photographer Mario De Biasi just arrived in the Hungarian city to document the uprising against Soviet regime.
Massimo Mauri újságíró találkozik néhány felkelővel, amikor a fővárosba érkezik.

The journalist Massimo Mauri meeting some rebels when arriving in the capital.
Felkelők és civilek Budapest utcáin. 1956. október 29.

Rebels and citizens in the streets of the city. Budapest, 29th October 1956
Egy a kilött T-34-esek közül Budapest utcáin.

A panzer standing in a street of the capital destroyed by the fights.
Ausztriába induló magyar menekültek. 1956. november.

Hungarian refugees leaving toward Austria. November 1956
Magyar menekült gyerekek egy menekülttáborban, 1956.

Hungarian refugee children in a camp. 1956.

 

Forrás: https://www.bygonely.com/hungarian-revolution-1956/

A bejegyzés trackback címe:

https://4444k.blog.hu/api/trackback/id/tr6016286232

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása